אחים, המסדר נאלם דום, אחדים מאחינו נקראו למזרח הנצח ובשל כך הם נאלצו להניח את כלי העבודה שלהם. אחיהם חווים את העובדה שהחוליה שלהם בשרשרת האחים חסרה והם חשים בכאב את השבר בשרשרת.

האח ארנסט לב ז״ל

Image

האח מרדכי צבירן ז״ל

Image

האח זוהר ברונשטר ז״ל

Image

11/08/2013 - 20/10/1946

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כמשנה נשיא גדול

09/01/2019 - 20/02/1949

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כנשיא גדול ומפקד ריבוני גדול של הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל

06/03/2016 - 04/02/1964

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כמידען גדול, מפקח ראשון גדול,סגן נשיא גדול

האח ראובן אילן יהושוע (אוקי) ז״ל

Image

האח מיכאל פרידמן ז״ל

Image

האח נאדר ספורי ז״ל

Image

2013 - 1956

13/06/2020 - 05/03/1944

בין עמודי התווך של הלשכה הגדולה ״ירושלים״ שימש כגזבר גדול, נשיא לשעבר של לשכת "חבצלת השרון"

2017 - 1959