אחים, המסדר נאלם דום, אחדים מאחינו נקראו למזרח הנצח ובשל כך הם נאלצו להניח את כלי העבודה שלהם. אחיהם חווים את העובדה שהחוליה שלהם בשרשרת האחים חסרה והם חשים בכאב את השבר בשרשרת.

האח זוהר ברונשטר ז״ל

האח זוהר ברונשטר ז״ל
06/03/2016 - 04/02/1964

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כמידען גדול, מפקח ראשון גדול,סגן נשיא גדול

האח נאדר ספורי ז״ל

האח נאדר ספורי ז״ל
2017 - 1959

האח ארנסט לב ז״ל

האח ארנסט לב ז״ל
11/08/2013 - 20/10/1946

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כמשנה נשיא גדול

האח ראובן אילן יהושוע (אוקי) ז״ל

האח ראובן אילן יהושוע (אוקי) ז״ל
2013 - 1956

האח מרדכי צבירן ז״ל

האח מרדכי צבירן ז״ל
09/01/2019 - 20/02/1949

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כנשיא גדול ומפקד ריבוני גדול של הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל

כל הזכויות שמורות ללשכה הגדולה ״ירושלים״ של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל
התחברות אחים