אודות הלשכה הגדולה ״ירושלים״

הלשכה הגדולה "ירושלים" קמה בשנת 2012, והיא שמה לה למטרה לפעול למען עידוד זכויות האדם והרוח של "הנאורות הקלאסית" (המאה ה-18), תוך שילובה עם "הנאורות החדשה" בת ימינו.

הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה "ירושלים" במדינת ישראל מאמינים בחשיבותם העליונה של המוסר, הצדק, זכויות האדם, והידע האנושי. כמו כן, חשובים בה במידה: כיבוד הזולת, ביעור הבערות, חופש המחשבה וחירות הפרט. הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה "ירושלים" שואפים ליישם את כול האמור לעיל, למען רווחת האנושות.

הבונים החופשיים

לשכות ומפעלי המסדר

סמל הלשכה הגדולה ״ירושלים״

הלשכה הגדולה ״ירושלים״

סמל לשכת נחשון מספר 1

לשכת נחשון מס׳ 1

סמל לשכת ארזים מספר 2

לשכת ארזים מס׳ 2

סמל לשכת מאורות מספר 3

לשכת מאורות מס׳ 3

סמל לשכת כרמים מספר 4

לשכת כרמים מס׳ 4

סמל לשכת אירוס הארגמן מספר 5

לשכת אירוס הארגמן מס׳ 5

סמל לשכת הנשיאים ע״ש אליכהן הי״ד מספר 7

לשכת הנשיאים ע״ש אלי כהן הי״ד מס׳ 7

לשכת הרמוניה מס׳ 8

לשכת הרמוניה מס׳ 8

לשכת בראשית מס׳ 9

לשכת בראשית מס׳ 9

סמל המרכז החברתי קהילתי

המרכז החברתי קהילתי

סמל המכון הבינלאומי ללימוד וחקר הבניה החופשית ע״ש מוטי צבירן ז״ל

המכון הבינלאומי ללימוד וחקר הבניה החופשית ע״ש מוטי צבירן ז״ל

סמל היחידה לפרוייקטים מסוניים מיוחדים

היחידה לפרוייקטים מסוניים מיוחדים

הבונים החופשיים

המסתורין והעמימות לגבי מסדר הבונים החופשיים רבים מאלה שבמציאות..

הבנייה החופשית, עוסקת אמנם בטקסים הלקוחים מן העבר, אך אלה אינם חזות הכול. כדי להיות בונה חופשי, עליך לדעת ולהבין את תפיסת העולם והרעיונות המובילים את המסדר. מסדר זה החל דרכו כשהוא נישא על גבי רוח "המהפכה המדעית" ו"הנאורות" ("תנועת ההשכלה"), ואף הוביל אותן. הבנייה החופשית הסתמכה על תפיסות עולם של פילוסופים דגולים, ושמה לעצמה לקדם מטרות מספר, ביניהן: מגוון זכויות האדם, כמו, הזכות לביטוי, לקניין, לשוויון, מניעת כפייה לסוגיה, הזכות לתנאי מחייה טובים, השאיפה לביטוי אמיתי של אחווה, עידוד וקידום הידע, החינוך, ההשכלה והמלחמה בבורות ובבערות .

עם השנים התפשטה הבנייה החופשית ברחבי תבל ואף התפצלה לזרמים שונים, תוך שמירה על מטרות היסוד.בעולם ובארץ התפתחו זרמים של בניה חופשית מעורבת (גברים ונשים או נשים בלבד) בשונה מן הזרמים הקלאסיים של גברים בלבד. בארץ ישראל ובמדינת ישראל היא קיימת כמאה וחמישים שנה .

הנהלת הלשכה הגדולה ״ירושלים״

דוד לאופר הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.ב. דוד לאופר

הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה ״ירושלים״

אביעד יערי משנה לנשיא הגדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. אביעד יערי

משנה לנשיא גדול

אלון גרוס סגן הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. אלון גרוס

סגן הנשיא גדול

לירן רנרט מזכיר גדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. בוריס וינוגרדצקי

מפקח ראשון גדול

אהקון אקרלינג מפקח שני גדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. איתן חיימוביץ

מפקח שני גדול

לירן רנרט מזכיר גדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. לירן רנרט

מזכיר גדול

חיים גולדשלאגר גזבר גדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. חיים גולדשלאגר

גזבר גדול

אלעד כהן יועץ משפטי גדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. אלעד כהן

יועץ משפטי גדול

אברהם כהן מידען גדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. אברהם כהן

מידען גדול

יואב מדינה מנהל המכון של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. יואב מדינה

מנהל המכון

אבישי מאור מנהל המערך הפרסומי של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. אבישי מאור

מנהל המערך הפרסומי

טל בלוטין ציר גדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. טל בלוטין

ציר גדול

בוטרוס חארמן ציר גדול של הלשכה הגדולה ירושלים

האח המ.מ. בוטרוס חארמן

ציר גדול

כל הזכויות שמורות ללשכה הגדולה ״ירושלים״ של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל
התחברות אחים