יצירת קשר עם הלשכה הגדולה ״ירושלים״ של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים

מקום הלשכה הגדולה י-ם של בונים חופשיים

כתובתנו: יהושפט 11 רמת-גן

הודעות המתקבלות דרך טופס זה מועברות למזכיר הגדול של הלשכה הגדולה ״ירושלים״ של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל.
כל הזכויות שמורות ללשכה הגדולה ״ירושלים״ של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל
התחברות אחים