Image

מידע למתעניינים

מתעניין בבנייה החופשית? אנו מזמינים אותך ללמוד על הבניה החופשית, להבין מהי וללמוד מה נדרש לעשות על מנת להצטרך לבונים החופשיים וללשכה הגדולה ירושלים.

מהם הבונים החופשיים?
הבניה החופשית הינה מסדר אחוותי חובק עולם שמטרתו להפוך את העולם למקום טוב יותר בצורה של לימוד והתפתחות אישית של כל אחד מהאחים. המסדר שואף לסולם ערכים גבוהה ומשתמש בסמלים ואלגוריות על מנת להעביר את מסריו.

תהליך ההצטרפות לבניה החופשית

שלב ראשון: הרהור

מה אתה מחפש בבניה חופשית? מה אתה רוצה, צריך או שואף להשיג מהצטרפותך לבונים החופשיים? מהם השקפותיך הבסיסיות? מהי אמונתך? וכיצד כל הדברים הללו מובילים אותך קדימה?

שלב שני: מחקר

התחל לחקור אודות הבונים החופשיים. מהם סוגי הבניה החופשית הקיימים בישראל? מהי אחווה? מה דורשת ממני ההצטרפות לבונים החופשיים?

שלב שלישי: מחשבה מעמיקה

לאחר איסוף המידע (הן פנימי והן מצד הלשכה הגדולה "ירושלים"), האם הבניה החופשית עדיין מדברת אליך? האם אתה מוכן להיכנס לארגון עם כזו היסטוריה עתיקה?

שלב רביעי: צור איתנו קשר

השתמש באמצעי ליצירת הקשר שבאתר ע"מ ליצור איתנו קשר. ניתן לעשות זאת באמצעות טופס ליצירת הקשר באתר, או באמצעות כתובת הדוא"ל המופיע מטה.

שלב חמישי: הזמנה למפגש היכרות

לאחר בדיקה של פנייתך, ואם תמצא מתאים, יצרו איתך קשר מהלשכה הגדולה "ירושלים", ויזמינו אותך להתארח במפגש היכרות באחת הלשכות הקרובות למקום מגוריך.