מידע למתעניינים בבניה החופשית

מתעניין בבנייה החופשית? אנו מזמינים אותך ללמוד על הבניה החופשית, להבין מהי וללמוד מה נדרש לעשות על מנת להצטרך לבונים החופשיים וללשכה הגדולה ירושלים.

- מהם הבונים החופשיים?
הבניה החופשית הינה מסדר אחוותי חובק עולם שמטרתו להפוך את העולם למקום טוב יותר בצורה של לימוד והתפתחות אישית של כל אחד מהאחים. המסדר שואף לסולם ערכים גבוהה ומשתמש בסמלים ואלגוריות על מנת להעביר את מסריו.

תהליך ההצטרפות לבניה החופשית

Image