אחים, המסדר נאלם דום, אחדים מאחינו נקראו למזרח הנצח ובשל כך הם נאלצו להניח את כלי העבודה שלהם. אחיהם חווים את העובדה שהחוליה שלהם בשרשרת האחים חסרה והם חשים בכאב את השבר בשרשרת.

האח זוהר ברונשטר ז״ל

Image

האח נאדר ספורי ז״ל

Image

האח ארנסט לב ז״ל

Image

06/03/2016 - 04/02/1964

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כמידען גדול, מפקח ראשון גדול,סגן נשיא גדול

2017 - 1959

 

 

11/08/2013 - 20/10/1946

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כמשנה נשיא גדול

האח ראובן אילן יהושוע (אוקי) ז״ל

Image

האח מרדכי צבירן ז״ל

Image

2013 - 1956

09/01/2019 - 20/02/1949

נמנה על מייסדי הלשכה הגדולה ״ירושלים״
שימש כנשיא גדול ומפקד ריבוני גדול של הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל